Informacje


Być może interesują Was szkolenia BHP i znaleźliście naszą stronę - trafiliście dobrze! Być może znacie już naszą ofertę i interesują Was szkolenia BHP w Warszawie, więc wiecie, że możecie na nas liczyć.

BHP Warszawa, BHP-profesja.

Jako Firma jesteśmy obecni na rynku od 1997 roku, od początku zajmując się szkoleniem i doradztwem w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Prowadzimy szkolenia BHP na terenie Warszawy i okolic.

Nasz Ośrodek Szkoleń zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki, co jest podstawą gwarantującą właściwą realizację powierzonych zadań, na poziomie satysfakcjonującym zleceniodawcę.

Proponowane przez naszą Firmę usługi z dziedziny BHP i ppoż. obejmują kompleksowy zakres wszelkiego rodzaju działań na rzecz prawnej ochrony pracy, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników, określony w obowiązujących przepisach prawa pracy i generalnie ujmując wyczerpujący te przepisy.

 

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

Zobacz więcej - Ocena ryzyka zawodowego

Szkolenia BHP

Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami bhp, p.poż. jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Zobacz więcej - Szkolenia BHP

Dokumentacja powypadkowa

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć następujące czynności(...)

Zobacz więcej - Dokumentacja powypadkowa

 Nasza Firma wychodzi Państwu naprzeciw i oferuje kompleksowy nadzór nad sprawami bhp i p.poż. w Państwa firmie. Obejmuje on następujące obszary:

  • szkolenia bhp, p.poż., metodyki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • kompleksowa obsługa firm związana z wypełnianiem zadań służby bhp,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym regulaminy pracy,
  • opracowywanie dokumentacji powypadkowej,
  • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów PIP i PIS,
  • kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie,
  • opracowywanie instrukcji bhp,
  • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, gaśnice i inne).

Kontakt


BHP "PROFESJA” Ośrodek Szkoleń

ul. Jagiellońska 52/95
03-463 Warszawa
tel. 22 308-03-33
tel. kom. 605-262-802
tel. kom 602-668-078

E-mail: biuro@bhp-profesja.pl

Szkolenia BHP


Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych, zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami BHP, p.poż., jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej informacji.

 Jeśli szukasz takich zagadnień jak BHP Warszawa, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia BHP Warszawaszkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, nadzór i doradztwo BHP, to dobrze trafiłeś!