Informacje


Być może interesują Was szkolenia BHP i znaleźliście naszą stronę - trafiliście dobrze! Być może znacie już naszą ofertę i interesują Was szkolenia BHP w Warszawie, więc wiecie, że możecie na nas liczyć.

BHP Warszawa, BHP-profesja.

Nadzór i doradztwo

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dbanie o BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENĘ PRACY. W firmach w spełnieniu tego zadania pomaga kierownictwu tzw. służba bhp.

W gestii tej komórki organizacyjnej leży nie tylko kontrola przestrzegania przepisów bhp, ale również zadania wyszczególnione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z 1997r z późn. zm.) oraz w Kodeksie Pracy.

Nasza firma wychodzi Państwu naprzeciw i oferuje kompleksowy nadzór nad sprawami bhp i p.poż. w Państwa przedsiębiorstwie.

Zakres wykonywanych zadań :

 1. Zadania „służby BHP” wyszczególnione w Rozporz. Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr.109 poz.704 z 1997r z późn. zm.), w tym m.in. :
  • przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wraz z przedstawianiem wniosków profilaktycznych (zapobiegawczych) w celu stwierdzonych uchybień i zagrożeń,
  • opracowywanie wewnętrznych przepisów regulujących zagadnienia bhp,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy, karty statystyczne itp.) wraz z prowadzeniem odpowiednich rejestrów,
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z dziedziny bhp (Z-10 itp.),
  • przedkładanie informacji o zmianach w przepisach prawa pracy związanych z ochroną pracy,
  • reprezentowanie pracodawcy przed zewnętrznymi organami nadzorującymi warunki pracy,
  • przeprowadzanie i sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 2. Zadania „służby BHP” określone w Regulaminie Pracy Spółki.

Kontakt


BHP "PROFESJA” Ośrodek Szkoleń

ul. Jagiellońska 52/95
03-463 Warszawa
tel. 22 308-03-33
tel. kom. 605-262-802
tel. kom 602-668-078

E-mail: biuro@bhp-profesja.pl

Szkolenia BHP


Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych, zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami BHP, p.poż., jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej informacji.

 Jeśli szukasz takich zagadnień jak BHP Warszawa, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia BHP Warszawaszkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, nadzór i doradztwo BHP, to dobrze trafiłeś!