Informacje


Być może interesują Was szkolenia BHP i znaleźliście naszą stronę - trafiliście dobrze! Być może znacie już naszą ofertę i interesują Was szkolenia BHP w Warszawie, więc wiecie, że możecie na nas liczyć.

BHP Warszawa, BHP-profesja.

Szkolenia BHP

Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami bhp, p.poż. jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Organizujemy szkolenia BHP, p.poż i inne z zakresu:

 • BHP:
  • wstępne – dla nowo zatrudnionych pracowników
  • okresowe dla wszystkich grup zawodowych (m.in. dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, kadry inżynieryjno - technicznej, pracowników administracyjno - biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych)
 • ochrony p.poż.
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Programy szkoleń z zakresu BHP oparte są na Rozporządzeniu M.G. z dnia 27.07.2004r. (Dz.U.Nr.180 poz.1860 z późn. zm.) i obejmują m.in. tematykę z zakresu:

 • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy (i z pracy) i świadczeń z nimi związanych,
 • prawnej ochrony pracy, w tym prawa i obowiązki pracowników, ochrona pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, nadzór i kontrola warunków pracy,
 • ochrony środowiska,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ergonomii.

W ramach szczegółowego programu uwzględniona zostanie także specyfika branżowa Państwa Firmy.

Szkolenia BHP, p.poż i inne przeprowadzane są w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych. Ukończenie przez pracowników szkolenia BHP i innych potwierdzane jest odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia BHP, p.poż i inne mogą być organizowane także u Klienta .

Kontakt


BHP "PROFESJA” Ośrodek Szkoleń

ul. Jagiellońska 52/95
03-463 Warszawa
tel. 22 308-03-33
tel. kom. 605-262-802
tel. kom 602-668-078

E-mail: biuro@bhp-profesja.pl

Szkolenia BHP


Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych, zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami i zasadami BHP, p.poż., jak i również z zakresu pierwszej pomocy.

Czytaj więcej informacji.

 Jeśli szukasz takich zagadnień jak BHP Warszawa, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia BHP Warszawaszkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, nadzór i doradztwo BHP, to dobrze trafiłeś!